Article

인니 법인세 면제 정책 시행 – Tax Holiday 확대

- Tax Holiday 혜택 범위 대폭 확대로 비교적 작은…
Tháng Một 15, 2019/by hebronstarweb

창업 열풍, 인도네시아를 말하다

[전문가 기고]

최재유 COHIVE 공동 창업자ž·CSOTháng Một 15, 2019/by hebronstarweb

Vietnam Cybersecurity Market Insight

Viet Nam is in the top of country who is hardest-hit by cyber-crimes.…
Tháng Một 14, 2019/by hebronstarweb

M&As continue upwards

Mergermarket report shows M&As growing in Vietnam and Asia-Pacific.M&As…
Tháng Một 14, 2019/by hebronstarweb

Facebook & Haravan boost Messenger marketing and chatbots

Two organize summit in HCMC introducing potential trends in marketing…
Tháng Một 14, 2019/by hebronstarweb

VNPAY a winner at Vietnam Digital Technology Awards

VNPAY picks up "Excellent Digital Application" award for QR Merchant…
Tháng Một 14, 2019/by hebronstarweb

Indonesia to Prepare Human Resources For Industry 4.0

After focusing on massive infrastructure development, the Indonesian…
Tháng Mười Hai 20, 2018/by hebronstarweb

Analyzing the Prospects and Challenges of Industry 4.0 Implementation in Indonesia

JAKARTA (TheInsiderStories)—The fourth industrial revolution…
Tháng Mười Hai 20, 2018/by hebronstarweb

베트남 스타트업 창업 분위기

- 베트남 중소기업지원정책 세부사항(39/2018/NĐ-CP)…
Tháng Mười Hai 18, 2018/by hebronstarweb

AI와 5G 기술은 미래 비즈니스를 어떻게 바꿀까

'GMV 2018'에서 제시된 새로운 시대의 비즈니스

4차…
Tháng Mười Hai 18, 2018/by hebronstarweb

자율주행차 사고 책임은 누구에게 있는가

"자율주행차 알고리즘을 설계할 때 로봇 3원칙도…
Tháng Mười Hai 18, 2018/by hebronstarweb

Widodo Launches Roadmap for Industry 4.0: “Making Indonesia 4.0”

The Indonesian government officially launched the roadmap called…
Tháng Mười Hai 18, 2018/by hebronstarweb

Valuable lessons for startups

That the success rate of startups is very low worldwide is known…
Tháng Mười Hai 17, 2018/by hebronstarweb

Enterprise Rent-A-Car hits Vietnam’s streets

With MP Logistics as franchise partner, initial focus to be on…
Tháng Mười Hai 17, 2018/by hebronstarweb

Alpha JWC ventures into Vietnam with Base.vn Pre-Series A funding

Deal marks Alpha JWC Ventures' first foray into Vietnam and largest…
Tháng Mười Hai 17, 2018/by hebronstarweb

‘be’ ride sharing app launched

Hanoi and HCMC the first target of BE Group's new app, with other…
Tháng Mười Hai 17, 2018/by hebronstarweb

한국 핀테크는 어디로 움직이는가

손바닥만 한 스마트폰과 태블릿PC, 데스크톱PC…
Tháng Mười Một 27, 2018/by hebronstarweb

Five sectors backbone for fourth industrial revolution, Jokowi says

President Joko “Jokowi” Widodo has pledged to prepare five…
Tháng Mười Một 26, 2018/by hebronstarweb

Indonesia Among Least Attractive Markets for Startups & Venture Capital

Indonesia has a thriving digital economy due to the huge population…
Tháng Mười Một 23, 2018/by hebronstarweb

Rapid Development of Fintech Industry in Indonesia

Rapid development of financial technology (fintech), which involves…
Tháng Mười Một 23, 2018/by hebronstarweb

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.