Article

Seeking local support

The foreign-invested sector continues to play a pivotal role…
Tháng Năm 20, 2019/by hebronstarweb

Leverage knowledge

2018 was another milestone year of growth for Vietnam, with GDP…
Tháng Năm 20, 2019/by hebronstarweb

Value for money

FDI is expected to see something of a boom this year but the…
Tháng Năm 20, 2019/by hebronstarweb

HCMC among ‘Top E-commerce Cities in Asia’

CP Solidiance's "Top E-commerce Cities in Asia" white paper sheds…
Tháng Năm 20, 2019/by hebronstarweb

창업가들에게 유용한 미국 MOOC 플랫폼

- 스타트업을 시작하고자 하는 창업가, 엔지니어들에…
Tháng Tư 29, 2019/by hebronstarweb

베트남 사례로 보는 금융 M&A

- 우리 기업들의 베트남 금융부문 합병ㆍ인수…
Tháng Tư 25, 2019/by hebronstarweb

클라우드의 진화와 디자인 씽킹

디자인 씽킹 (Design Thinking)은 글로벌한 기업들…
Tháng Tư 25, 2019/by hebronstarweb

Indonesian app creator receives South Korean innovation award

Imam developed Listriku, which translates as 'my electricity',…
Tháng Tư 23, 2019/by hebronstarweb

Two apps developed by Indonesian youths enter App Store

Industry Minister Airlangga Hartarto expressed his pride that…
Tháng Tư 23, 2019/by hebronstarweb

Will Vietnam become a manufacturing center for airplane parts?

Universal Alloy Corporation (UAC) from the US on March 29 kicked…
Tháng Tư 22, 2019/by hebronstarweb

Minister sees brighter prospects in manufacturing after elections

Industry Minister Airlangga Hartarto sees brighter investment…
Tháng Tư 22, 2019/by hebronstarweb

Pertamina launches software to measure oil, gas flow in pipelines

A worker checks a gas pipeline at Onshore Receiving Facilities…
Tháng Tư 22, 2019/by hebronstarweb

Digital allows innovation in consumer finance

Digitalization has become a competitive edge for consumer finance…
Tháng Tư 22, 2019/by hebronstarweb

Different ways to grow

Vietnam is in search of new growth drivers as financial market…
Tháng Tư 22, 2019/by hebronstarweb

Election cash splash spurs Indonesia’s economy

Indonesia’s economy, the biggest in Southeast Asia, is getting…
Tháng Ba 29, 2019/by hebronstarweb

‘100년 기업’이 ‘10년 기업’에 무너지는 시대…플랫폼이 제품을 이긴다

신생업체가 100년 기업을 넘어서는 ‘업셋’ 현상이…
Tháng Ba 28, 2019/by hebronstarweb

안전경영 속도내는 국가대표 기업들

사업장서 보행 중 스마트폰 금지

위험요인…
Tháng Ba 20, 2019/by hebronstarweb

中 칭다오시 스타트업 창업지원 정책

- 지역재정이 참여한 스타트업 창업지원 펀드…
Tháng Ba 19, 2019/by hebronstarweb

Future of brands in Vietnam undermined by plain packaging

Impacts of plain packaging on brands discussed at workshop held…
Tháng Ba 13, 2019/by hebronstarweb

Technology to drive the future of retail

Innovation, digital technology application, and digital communications…
Tháng Ba 13, 2019/by hebronstarweb

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.