CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hỗ trợ

Trọng tâm chương trình phát triển chuyên nghiệp của Hebronstar là mối quan hệ giữa nhà tư vấn mới và cố vấn hỗ trợ của họ, những người có nhiều kinh nghiệm lâu năm hơn với vai trò hỗ trợ.

Chỉ vài ngày sau khi bạn trở thành thành viên của Hebronstar, cố vấn của bạn sẽ gặp bạn để đưa ra các định hướng và giúp bạn bước vào dự án đầu tiên. Sau đó, cố vấn của bạn sẽ giới thiệu bạn trước toàn công ty, hướng dẫn bạn hàng ngày với công việc tư vấn và kết nối bạn với mạng lưới của công ty. Cố vấn cũng sẽ duy trì liên lạc với các nhà quản lý dự án mà bạn tham gia, đồng thời chuẩn bị cho các đánh giá vào giữa và cuối năm.

Về lâu dài, người cố vấn sẽ cùng bạn chuẩn bị và thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân của bạn. Đó là một quá trình trong đó bạn sẽ lựa chọn cho bản thân một lĩnh vực chuyên môn sâu, gắn kết các mục tiêu của bạn với các nhân sự liên quan và xác định các công cụ bạn cần để hoàn thành các mục tiêu đó. Chính nhờ vậy, một nền tảng quan trọng được thiết kế để giúp người tư vấn chuyên nghiệp duy trì sự phát triển, tiến bộ liên tục.

TRAINING PROGRAM

Đào tạo

Bạn và cố vấn sẽ gặp gỡ định kỳ để đánh giá tiến độ phát triển của bạn. Dựa trên các cuộc thảo luận, cố vấn có thể giúp bạn xác định các cơ hội để nâng cao kiến thức cũng như xây dựng thêm các kĩ năng.

Cơ hội bao gồm các dự án hoặc các hoạt động có khả năng cung cấp những kinh nghiệm, kiến thức chuyên ngành cụ thể. Đó có thể bao gồm các phần của chương trình giảng dạy Hebronstar Consulting, tập trung vào thiết lập các kỹ năng đáp ứng yêu cầu phức tạp của quản lý tư vấn ngày nay. Một số khoá học có thể dành cho mọi tư vấn viên, một số chỉ được cung cấp khi có yêu cầu cụ thể.

Một loạt các khoá học được phát triển phù hợp với từng giai đoạn phát triển trong cơ hội nghề nghiệp, nhấn mạnh vào sự chuyển đổi từ làm việc cá nhân sang làm việc theo sự chỉ đạo nhóm hay chỉ đơn thuần từ phát triển kỹ năng sang phát triển kinh doanh. Cá nhân mỗi chuyên gia tư vấn sẽ chịu trách nhiệm cho sự phát triển chuyên môn của chính mình. Những người có động cơ và mục tiêu rõ ràng sẽ thấy rằng Hebronstar cung cấp tất cả các nguồn lực mà họ sẽ cần để thực hiện các bước tiến dài với tốc độ nhanh chóng.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.