PHỎNG VẤN

Tips dành cho phỏng vấn

Phỏng vấn tại Hebronstar

Rất nhiều công ty muốn các ứng cử viên đưa ra cách giải quyết các vấn đề; tại Hebronstar, chúng tôi muốn chính các vấn đề sẽ đưa ra lời giải đáp. Hebronstar tin rằng chúng tôi có thể đánh giá các kỹ năng, năng lực cũng như sự phù hợp của bạn đối với nền văn hoá, giá trị doanh nghiệp của chúng tôi chỉ thông qua các cuộc nói chuyện với bạn. Ví dụ, thay vì yêu cầu bạn chia sẻ cách tiếp cận một vấn đề kinh doanh, chúng tôi để bạn thực hiện các phân tích và đưa ra các khuyến nghị cụ thể về một trường hợp thực tế mà Hebronstar đã thực hiện.

Một cách tổng quan, chúng tôi tìm kiếm các ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Năng lực: Chúng tôi kiểm tra cả khả năng phân tích và giao tiếp trong suốt quá trình phỏng vấn dưới nhiều hình thức câu hỏi.
– Khả năng học hỏi: Chúng tôi đánh giá khả năng học hỏi các kĩ năng mới nhanh chóng còn quan trọng hơn các kĩ năng hiện có của bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn phải đưa ra các thông tin phản hồi, học hỏi và tích hợp chúng vào quan điểm và giải pháp của chính bạn.
– Niềm tin: Chúng tôi đánh giá nghiêm túc sự quan tâm và niềm đam mê mà bạn có đối với các vấn đề kinh doanh mà khách hàng gặp phải.

Tư vấn là một lĩnh vực đầy thử thách và thú vị, chúng tôi muốn tìm kiếm các chuyên gia tư vấn có tiềm năng phát triển trong môi trường này và đóng góp cho tập đoàn của chúng tôi.

Kinh nghiệm phỏng vấn

Hãy chuẩn bị để thảo luận về các trường hợp cụ thể, đòi hỏi kỹ năng vượt qua thử thách về sự tập trung, nhẫn nại và suy nghĩ hiệu quả trong môi trường áp lực.

Thời điểm chúng tôi quyết định phỏng vấn bạn, chúng tôi đã bị ấn tượng bởi thành tích của bạn. Tuy nhiên, không chỉ thành tích của bạn quan trọng đối với chúng tôi, các kĩ năng để bạn đạt được các thành quả đó luôn còn được đánh giá cao hơn.
Các thành viên tham gia phỏng vấn của chúng tôi được đào tạo để đánh giá về chiều sâu trong các thành tích đã đạt được của bạn cũng như khả năng mà bạn sẽ đóng góp cho Hebronstar. Vì vậy, bạn cần phải chuẩn bị để thảo luận về những kinh nghiệm quan trọng nhất của bạn một cách chi tiết, tập trung vào vai trò cụ thể của bạn và mô tả những yếu tố chính để trở nên thành công.

Case Interview

Chứng minh khả năng của bạn trong việc hình thành các suy nghĩ, phản ứng với vấn đề phức tạp, không rõ ràng để đưa ra được kết luận chính xác trong sự hạn chế về thời gian.

Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất chúng tôi có thể đánh giá các kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn là thảo luận cùng bạn về một vấn đề tiêu biểu của Hebronstar, thông qua một trường hợp thực tế. Case interviews rất rộng, đòi hỏi thảo luận 2 chiều và thường không có câu trả lời hoàn hảo. Bạn sẽ được đánh giá về cách bạn đối phó với các vấn đề, chứ không phải là câu trả lời cụ thể mà bạn đưa ra.

Khi bạn làm việc thông qua các trường hợp cụ thể với người phỏng vấn, bạn cũng sẽ được cung cấp thông tin tốt hơn về công ty chúng tôi và các các vấn đề mà chúng tôi đã giải quyết. Hầu hết các ứng viên đều thích thú với các trường hợp và vấn đề kinh doanh do chính họ đưa ra. Cách tiếp cận và nhìn nhận của bạn trong từng trường hợp sẽ mang đến cho bạn cơ hội khám phá chính các kĩ năng giải quyết vấn đề của bản thân cũng như giúp chúng tôi cảm nhận tiềm năng trong bạn.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.