CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI HEBRONSTAR

Theo quan điểm của chúng tôi, cơ hội phát triển nghề nghiệp sẽ mang hai yếu tố: nhanh chóng và chuyên nghiệp. Phương châm của chúng tôi khá đơn giản “The better you are, the faster you will move up with Hebronstar”. Bạn cần chuẩn bị nhịp độ của mình từ đầu. Cùng với quá trình bạn thay đổi từ “nhà phân tích kinh doanh” đến vị trí “Tư vấn viên” cũng như “đối tác kinh doanh”, chúng tôi đảm bảo về sự tiến bộ, phát triển của bạn trong cả kiến thức chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và năng suất làm việc.

Nhà phân tích nghiên cứu

Nhà phân tích nghiên cứu

Với tư cách một nhà phân tích nghiên cứu, bạn sẽ bước vào thế giới của dịch vụ tư vấn với trình độ của một chuyên gia.
Cấp độ là Mục nhập, ít hơn một năm kinh nghiệm tư vấn.

Nhiệm vụ của bạn bao gồm

– Tiến hành điều tra và phỏng vấn
– Chuẩn bị và tiến hành hội thảo với khách hàng
– Phát triển nghiên cứu thị trường và phân tích kinh doanh
– Chuẩn bị các bài thuyết trình

Bạn sẽ làm việc với một lượng lớn các dự án khác nhau, thời gian trung bình mỗi các dự án vào khoảng 3-12 tuần.

Nhà phân tích kinh doanh

Nhà phân tích kinh doanh

Với tư cách một nhà tư vấn kinh doanh, bạn sẽ bước vào thế giới của dịch vụ tư vấn với trình độ của một chuyên gia
Cấp tương ứng với sự nghiệp tư vấn 2 ~ 3 năm.

Nhiệm vụ của bạn bao gồm

– Làm việc với các dự án riêng biệt
– Tiến hành điều tra và phỏng vấn
– Chuẩn bị và tiến hành hội thảo với khách hàng
– Phát triển nghiên cứu thị trường và phân tích kinh doanh
– Chuẩn bị các bài thuyết trình

Bạn sẽ làm việc với một lượng lớn các dự án khác nhau, thời gian trung bình mỗi các dự án vào khoảng 3-12 tuần.

Tư vấn viên

Tư vấn viên

Với vai trò 1 tư vấn viên, bạn sẽ làm việc xuyên suốt quá trình 1 dự án
Cấp tương ứng với sự nghiệp tư vấn 3 ~ 4 năm.

Nhiệm vụ của bạn bao gồm
– Đảm nhận trách nhiệm cho 1 dự án
– Thực hiện điều tra và phỏng vấn
– Chuẩn bị và tiến hành hội thảo với khách hàng
– Phát triển nghiên cứu thị trường và phân tích kinh doanh
– Chuẩn bị các bài diễn trình

Bạn sẽ làm việc với một lượng lớn các dự án khác nhau, thời gian trung bình mỗi các dự án vào khoảng 3-12 tuần.

Chuyên gia tư vấn

Chuyên gia tư vấn

Là 1 chuyên gia tư vấn, bạn sẽ trở thành trụ cột quan trọng trong mọi dự án. Bạn sẽ cung cấp cho khách hàng “các chiến lược sáng tạo mang lại hiệu quả thực tế”
Cấp tương ứng với sự nghiệp tư vấn 5 ~ 6 năm.

Nhiệm vụ của bạn bao gồm
– Đánh giá trách nhiệm cho một hoặc nhiều nhiệm vụ của dự án hoặc các dự án nhỏ
– Làm việc trực tiếp với các khách hàng ở cấp quản lý
– Xử lý quản lý dự án liên quan đến khách hàng và nhân sự
– Chuẩn bị và thực hiện các bài thuyết trình
– Đóng góp vào các phương pháp giúp đạt lợi nhuận

Bạn sẽ làm việc với một lượng lớn các dự án khác nhau, thời gian trung bình mỗi các dự án vào khoảng 3-12 tuần.

Giám đốc

Giám đốc

Với vai trò của giám đốc, bạn sẽ là trung tâm của dự án và cũng chính là bộ mặt của chúng tôi trước khách hàng

Nhiệm vụ của bạn bao gồm:

– Xây dựng cấu trúc của dự án
– Xây dựng cấu trúc của dự án
– Đánh giá trách nhiệm của kết quả dự án và ngân sách
– Báo cáo về tình hình dự án với đối tác triển khai
– Phát triển các phương thức nắm bắt
– Thực hiện quản lý hoạt động dự án
– Chuẩn bị các bài thuyết trình

Bạn sẽ làm việc với một lượng lớn các dự án khác nhau, thời gian trung bình mỗi các dự án vào khoảng 3-12 tuần.

Đối tác

Đối tác

Là một đối tác, bạn có tác động trực tiếp đến công ty. Bạn có trách nhiệm ở lĩnh vực chuyên môn và cơ sở khách hàng. Trong mối hợp tác với đối tác khác, bạn có trách nhiệm cho việc thu nhận thành công các dự án. Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên cũng là nhiệm vụ quan trọng của bạn.

Corporte Finance

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Retail Service

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.