CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI HEBRONSTAR

Theo quan điểm của chúng tôi, cơ hội phát triển nghề nghiệp sẽ mang hai yếu tố: nhanh chóng và chuyên nghiệp. Phương châm của chúng tôi khá đơn giản “The better you are, the faster you will move up with Hebronstar”. Bạn cần chuẩn bị nhịp độ của mình từ đầu. Cùng với quá trình bạn thay đổi từ “nhà phân tích kinh doanh” đến vị trí “Tư vấn viên” cũng như “đối tác kinh doanh”, chúng tôi đảm bảo về sự tiến bộ, phát triển của bạn trong cả kiến thức chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và năng suất làm việc.

Nhà phân tích nghiên cứu

Với tư cách một nhà phân tích nghiên cứu, bạn sẽ bước vào thế giới của dịch vụ tư vấn với trình độ của một chuyên gia.
Cấp độ là Mục nhập, ít hơn một năm kinh nghiệm tư vấn.

Nhiệm vụ của bạn bao gồm

– Tiến hành điều tra và phỏng vấn
– Chuẩn bị và tiến hành hội thảo với khách hàng
– Phát triển nghiên cứu thị trường và phân tích kinh doanh
– Chuẩn bị các bài thuyết trình

Bạn sẽ làm việc với một lượng lớn các dự án khác nhau, thời gian trung bình mỗi các dự án vào khoảng 3-12 tuần.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.