Chuyên gia

Tài chính

FINANCE
Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay và phản ứng của các tổ chức tài chính – truyền vốn, tác động lên danh mục đầu tư cùng các chi phí đưa ra đều được ghi chép lại. Nhưng cuộc khủng hoảng còn gây ảnh hưởng nhiều hơn ngoài tạo ra các chi phí thiệt hại. Nó bắt buộc các tổ chức tài chính phải tính toán cần làm gì để trụ vững, vượt qua và chiến thắng.

– Mô hình kinh tế nào đang nổi lên?
– Làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá được các yếu tố rủi ro trong kinh doanh?

Bảo hiểm

Hầu hết các công ty bảo hiểm, bất kể họ ở trạng thái nào trong cuộc khủng hoảng, nếu họ hy vọng sẽ quay trở lại mức hiệu quả cao nhất, họ sẽ buộc phải đối đầu với những thách thức to lớn trong tương lai
– Làm thế nào để tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua việc phân phối, yêu cầu, giá cả…
– Làm thế nào để đẩy mạnh quy mô toàn cầu trong một ngành công nghiệp “đa địa phương”

Tài sản sở hữu cá nhân

Ưu tiên hàng đầu đối với hầu hết các doanh nghiệp là ổn định các danh mục đầu tư và đảm bảo các khoản đầu tư hiện tại có thể vượt qua khó khăn. Mặt khác, cuộc khủng hoảng kinh tế cũng đã tạo ra một vài cơ hội đầu tư hấp dẫn.

– Làm thế nào chúng ta có thể xác định các cơ hội đầu tư trong một môi trường đang thay đổi nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, công nghiệp và trên thị trường vốn?
– Làm sao có thể định hướng công ty vượt qua khủng hoảng?

Khả năng cạnh tranh của Hebronstar

– Công việc của chúng tôi với các tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới là giúp họ nâng cao lợi thế cạnh tranh trong những thời điểm thử thách.
– Mở rộng đến tất cả các ngành nghề kinh doanh của ngành công nghiệp bảo hiểm và mọi liên kết trên chuỗi giá trị tại tất cả các vùng
– Đội ngũ nòng cốt PE của chúng tôi làm việc chặt chẽ với các chuyên gia từ các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực ngành công nghiệp cũng như chuyên gia về quay vòng vốn.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.