Chuyên gia

NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG

ENERGY & ENVIRONMENT
Lĩnh vực năng lượng và môi trường đã trải qua nhiều sự thay đổi to lớn trên toàn thế giới trong thập kỉ qua và viễn cảnh sẽ tiếp tục thay đổi theo nhiều xu hướng mới trong kinh tế, địa lí chính trị, công nghệ và sự xuất hiện các quy định về khí thải mới.

– Làm thế nào để chúng ta thích nghi với các khuôn khổ chính sách mới được phát triển dựa trên kết quả của việc tái cơ cấu, bãi bỏ quy định và hợp nhất doanh nghiệp?
– Liệu chúng ta có nên tìm hiểu về các chiến lược tăng trưởng? Liệu chúng ta có nên đầu tư vào các dự án đòi hỏi lượng vốn lớn, nhu cầu cơ sở hạ tầng mới hoặc các công nghệ mới để đảm bảo cung cấp năng lượng cho một thế giới carbon-constrained trong tương lai?

Khả năng cạnh tranh của Hebronstar

– Phát triển nhiều phương pháp và công cụ để giúp khách hàng vượt qua sự bất ổn và phức tạp đang ngày càng gia tăng trong ngành công nghiệp.
– Chú trọng việc đổi mới như một vấn đề then chốt. Chúng tôi cộng tác với chính các khách hàng, phát triển các giải pháp cụ thể tương ứng với các từng loại hình kinh doanh.

Sản Xuất Chể Tạo

Ngành công nghiệp tự động hoá đang trải qua giai đoạn thử thách nhất trong lịch sử. Doanh số bán hàng của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs) đang có xu hướng giảm mạnh trên toàn cầu; giá trị thặng dư và áp lực từ môi trường cũng đang trở thành những thách thức không nhỏ.

Tài Chính

Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay và phản ứng của các tổ chức tài chính – truyền vốn, tác động lên danh mục đầu tư cùng các chi phí đưa ra đều được ghi chép lại. Nhưng cuộc khủng hoảng còn gây ảnh hưởng nhiều hơn ngoài tạo ra các chi phí thiệt hại. Nó bắt buộc các tổ chức tài chính phải tính toán cần làm gì để trụ vững, vượt qua và chiến thắng.