Chuyên gia

NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG

ENERGY & ENVIRONMENT
Lĩnh vực năng lượng và môi trường đã trải qua nhiều sự thay đổi to lớn trên toàn thế giới trong thập kỉ qua và viễn cảnh sẽ tiếp tục thay đổi theo nhiều xu hướng mới trong kinh tế, địa lí chính trị, công nghệ và sự xuất hiện các quy định về khí thải mới.

– Làm thế nào để chúng ta thích nghi với các khuôn khổ chính sách mới được phát triển dựa trên kết quả của việc tái cơ cấu, bãi bỏ quy định và hợp nhất doanh nghiệp?
– Liệu chúng ta có nên tìm hiểu về các chiến lược tăng trưởng? Liệu chúng ta có nên đầu tư vào các dự án đòi hỏi lượng vốn lớn, nhu cầu cơ sở hạ tầng mới hoặc các công nghệ mới để đảm bảo cung cấp năng lượng cho một thế giới carbon-constrained trong tương lai?

Khả năng cạnh tranh của Hebronstar

– Phát triển nhiều phương pháp và công cụ để giúp khách hàng vượt qua sự bất ổn và phức tạp đang ngày càng gia tăng trong ngành công nghiệp.
– Chú trọng việc đổi mới như một vấn đề then chốt. Chúng tôi cộng tác với chính các khách hàng, phát triển các giải pháp cụ thể tương ứng với các từng loại hình kinh doanh.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.