SẢN XUẤT CHẾ TẠO

MANUFACTURING

Tự động hoá

Ngành công nghiệp tự động hoá đang trải qua giai đoạn thử thách nhất trong lịch sử. Doanh số bán hàng của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs) đang có xu hướng giảm mạnh trên toàn cầu; giá trị thặng dư và áp lực từ môi trường cũng đang trở thành những thách thức không nhỏ.

– Làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra sự thích nghi phù hợp với từng thị trường khác nhau, đối thủ cạnh tranh tại các quốc gia bản xứ, cơ sở cung cấp, hệ thống cấu trúc phân phối?
– Làm thế nào để chúng ta xây dựng lại các chiến lược nhằm quản lí, phân loại cụ thể hơn các thách thức trong quy định về khí thải, chương trình hợp tác giữa các nhà sản xuất OEMs và các nhà phân phối cũng như những kết hợp mang tính toàn cầu trong ngành công nghiệp.

Sản phẩm cơ khí & Dự án kinh doanh

Mặc dù mỗi tổ chức kinh doanh hoạt động đều mang những đặc tính cố hữu riêng nhưng cũng đều phải đối mặt với một môi trường kinh tế trong đó đòi hỏi lời giải đáp cho một số bài toán chung:

– Làm sao để lựa chọn phương pháp định giá chính xác nhằm đảm bảo được lợi ích?
– Làm sao để tìm ra các phương pháp tạo ra lợi nhuận trong môi trường hiện tại cũng như xác định vị thế của mình trong thị trường phát triển tương lai.

Khả năng cạnh tranh của Hebronstar

Mặc dù các tổ chức kinh doanh có những sự khác biệt sẵn có, nhiều công ty đang phải đối mặt với môi trường kinh tế đòi hỏi họ phải trả lời nhiều câu hỏi chiến lược tương đương
– Thiết kế và thực thi các chiến lược phát triển, chương trình cải thiện hoạt động, sát nhập phức tạp và quay vòng trong ngành công nghiệp tự động hoá.
– Sở hữu một mạng lưới các chuyên gia chuyên nghiệp toàn cầu, đa dạng trên nhiều lĩnh vực chuyên sâu.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.