SẢN XUẤT CHẾ TẠO

MANUFACTURING

Tự động hoá

Ngành công nghiệp tự động hoá đang trải qua giai đoạn thử thách nhất trong lịch sử. Doanh số bán hàng của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs) đang có xu hướng giảm mạnh trên toàn cầu; giá trị thặng dư và áp lực từ môi trường cũng đang trở thành những thách thức không nhỏ.

– Làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra sự thích nghi phù hợp với từng thị trường khác nhau, đối thủ cạnh tranh tại các quốc gia bản xứ, cơ sở cung cấp, hệ thống cấu trúc phân phối?
– Làm thế nào để chúng ta xây dựng lại các chiến lược nhằm quản lí, phân loại cụ thể hơn các thách thức trong quy định về khí thải, chương trình hợp tác giữa các nhà sản xuất OEMs và các nhà phân phối cũng như những kết hợp mang tính toàn cầu trong ngành công nghiệp.

Sản phẩm cơ khí & Dự án kinh doanh

Mặc dù mỗi tổ chức kinh doanh hoạt động đều mang những đặc tính cố hữu riêng nhưng cũng đều phải đối mặt với một môi trường kinh tế trong đó đòi hỏi lời giải đáp cho một số bài toán chung:

– Làm sao để lựa chọn phương pháp định giá chính xác nhằm đảm bảo được lợi ích?
– Làm sao để tìm ra các phương pháp tạo ra lợi nhuận trong môi trường hiện tại cũng như xác định vị thế của mình trong thị trường phát triển tương lai.

Khả năng cạnh tranh của Hebronstar

Mặc dù các tổ chức kinh doanh có những sự khác biệt sẵn có, nhiều công ty đang phải đối mặt với môi trường kinh tế đòi hỏi họ phải trả lời nhiều câu hỏi chiến lược tương đương
– Thiết kế và thực thi các chiến lược phát triển, chương trình cải thiện hoạt động, sát nhập phức tạp và quay vòng trong ngành công nghiệp tự động hoá.
– Sở hữu một mạng lưới các chuyên gia chuyên nghiệp toàn cầu, đa dạng trên nhiều lĩnh vực chuyên sâu.

Dịch Vụ Công

Nhà nước là một trong những lĩnh vực làm việc phức tạp và đầy thử thách nhất. Nhưng đó cũng có thể là một lĩnh vực mang lại nhiều lợi ích. Các tổ chức nhà nước trên toàn thế giới đều đang đối mặt với một số vấn đề chung.

Năng Lượng Và Môi Trưởng

Lĩnh vực năng lượng và môi trường đã trải qua nhiều sự thay đổi to lớn trên toàn thế giới trong thập kỉ qua và viễn cảnh sẽ tiếp tục thay đổi theo nhiều xu hướng mới trong kinh tế, địa lí chính trị, công nghệ và sự xuất hiện các quy định về khí thải mới.