Trường hợp cam kết

Tăng trưởng xanh

Kế hoạch chiến lược dành cho tăng trưởng xanh và bảo mật cơ chế CDM

Vấn đề

Dự án được bắt đầu bởi nhu cầu của các nhà máy lớn trong nước trong việc tìm kiếm một hệ thống phát triển tăng trưởng xanh. Chúng tôi lên kế hoạch kinh doanh 10 năm bằng cách tìm kiếm các cơ hội trong tăng trưởng xanh – vấn đề đang tập trung nhiều chú ý của dư luận.

Vai trò của Hebronstar

Trong quá trình này, Hebronstar đã phát hiện ra một số hạng mục tổng hợp đánh giá đầu tư, năng lực cần thiết, thu hút kinh doanh… trong nhiều lĩnh vực kinh doanh mà khách hàng có thể gia nhập sau khi tái phân khúc thị trường theo phân khúc của ngành công nghiệp tăng trưởng xanh.

Phương pháp và hiệu quả

Tất cả các giám đốc điều hành và cán bộ của công ty khách hàng có thể cùng nhau tham dự vào tất cả các quá trình, cùng nhau nhất trí để xúc tiến lĩnh vực kinh doanh mới như là mục tiêu, tầm nhìn chiến lược; và một công ty được thành lập, chuẩn bị cho lĩnh vực này sau khi đã hoạch định chiến lược cụ thể.

Tái thiết kế tổ chức

Tái thiết kế cơ cấu tổ chức dài hạn và Thiết lập hệ thống quản lý

Vấn đề

Khách hàng của các dự án thường đã phát triển thành các doanh nghiệp đi đầu trong ngành công nghiệp nhà máy tại Hàn Quốc và tình hình mở rộng quy mô ở nước ngoài là khá thành công. Tuy nhiên, nó vẫn còn tồn tại vấn đề mang tính hệ thống cần được bổ sung để phát triển thành doanh nghiệp toàn cầu. Do sự phát triển nhanh chóng số lượng các công ty kéo theo phát sinh những vấn đề sau: gia tăng vai trò của CEO, thay đổi nhân sự không đúng nhiệm vụ, thông tin liên lạc giữa các bộ phận, sự chậm trễ trong việc đưa ra quyết định…

Vai trò của Hebronstar

Chúng tôi thấu hiểu được vấn đề và sự cải tiến trong cơ cấu tổ chức; thực hiện tiến hành việc tái cơ cấu trong các nội dung dựa trên nguyên tắc thiết kế tổ chức có liên quan đến tất cả các chiến lược và tầm nhìn của doanh nghiệp.

Phương pháp và hiệu quả

Chúng tôi hiểu các vấn đề của tổ chức thông qua một cuộc khảo sát thái độ, một cuộc khảo sát tổ chức văn hóa, phỏng vấn sâu, và xác định điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề. Chúng tôi thành lập các bộ phận mới, cho ngừng hoạt động hoặc kết hợp các bộ phận không cần thiết, chính nhờ vậy tổ chức được thay đổi thành một sự tăng trưởng mới mang và thực hiện các chức năng mới, sắp xếp lại nguồn nhân lực… Nhờ vậy chúng tôi còn thành công trong việc thực hiện các thay đổi liên tục trong quản lý và bộ máy hoạt động chung.

Quản lý tài chính

Xây dựng dự án cho hệ thống quản lý tài chính

Vấn đề

Thành tựu của mỗi doanh nghiệp không nên được đánh giá và nhận định dựa trên mục đích đề ra của CEO và các nhà quản lý. Tài chính và các vấn đề bên trong hệ thống quản lý của nó luôn là dấu hỏi và bài toán chung cho mọi thành công.

Vai trò của Hebronstar

Chúng tôi đã lên kế hoạch thiết lập một hệ thống quản lý lợi nhuận, một cơ cấu tổ chức phù hợp và một quá trình hiệu quả với mục đích thiết lập ra hệ thống quản lý tài chính của các doanh nghiệp ngay từ những thời điểm ban đầu.

Phương pháp và hiệu quả

Chúng tôi gợi ý các phương hướng cải thiện trong thời gian dài hạn. Sau đó, chúng tôi thiết lập một nhóm nghiên cứu độc quyền để xây dựng một hệ thống phù hợp với cơ cấu mới, liên tục thúc đẩy thông qua các mô hình vận hành và cập nhật thông tin với kế hoạch giải quyết trong vòng một năm.

Năng lực tổ chức

Xây dựng dự án đẩy mạnh năng lực tổ chức

Vấn đề

Có một số trường hợp các doanh nghiệp thành công với công nghệ đặc biệt trong các lĩnh vực không nhận được nhiều quan tâm của đa số các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đó, khi các công nghệ mới hoặc đặc biệt trở nên phổ biến dần, sản phẩm giá rẻ (có xuất xứ Trung Quốc) luôn trở thành một mối bận tâm.

Vai trò của Hebronstar

Mặc dù các cải tiến công nghệ rất quan trọng, chúng tôi nhận định rằng các công ty cần phải tăng cường năng lực tổ chức nhằm duy trì vị thế cạnh tranh liên tục. Năng lực tổ chức không phải chỉ cần một sơ đồ tổ chức, các chính sách về nhân sự mà còn đi sâu vào thanh toán và quản lý, mạng lưới phân phối, năng lực tiếp thị B2B, hệ thống đánh giá thành tích, cơ sở hạ tầng IT và các quy tắc quản trị. Vì vậy chúng tôi quyết định để xác định và cải thiện 10 mục tiêu mới trong tổng số để tăng cường năng lực tổ chức của doanh nghiệp.

Phương pháp và hiệu quả

Chúng tôi chủ yếu sắp xếp các vấn đề của cơ cấu tổ chức thành 12 loại khác nhau về các vấn đề liên quan đến khả năng tổ chức thông qua phỏng vấn với các giám đốc điều hành và nhân viên, khảo sát về hệ thống phân phối. Chúng tôi sẽ đánh giá các vấn đề còn tồn tại dựa trên nhiều khía cạnh để đưa ra giải pháp cụ thể, chính xác.

Tăng trưởng cơ

Dự án phát triển tăng trưởng cơ

Vấn đề

Khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp hiện đang trong quá trình phát triển của ngành công nghiệp nguyên liệu trong nước. Tình hình hiện tại đang giữ mức tăng trưởng liên tục với tỷ lệ tăng trưởng và lợi nhuận cao, nhưng chúng tôi nhận định rằng đó có thể là một cấu trúc kinh doanh không ổn định do một nền tảng khách hàng đơn giản và một danh mục đầu tư kinh doanh quá tập trung.

Vai trò của Hebronstar

Hebronstar giúp khách hàng khám phá ra một nhóm kinh doanh phù hợp với khả năng của mình và đưa ra căn cứ để đánh giá sự phù hợp. Ngoài ra, một điều quan trọng nữa trong việc khám phá động cơ tăng trưởng mới mà chúng ta nên xét xem đó là sự hấp dẫn của từng nhóm doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng, phát triển hoặc suy thoái trong tương lai trong mười năm. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp tìm hiểu thị trường từ nhiều quan điểm và trên nhiều phương diện.

Phương pháp và hiệu quả

Hebronstar xác định 13 nhóm kinh doanh nơi khách hàng có thể tìm hiểu và vận dụng các kiến thức liên quan đến cơ cấu ngành, nguồn lực thị trường. Chúng tôi đã tham gia vào việc khám phá các nhóm kinh doanh với các chuyên gia trong lĩnh vực khác nhau như một diễn đàn chuyên liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, các nhà phát triển nội bộ, giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh… Chúng tôi xác định một thị trường rõ ràng cho từng nhóm kinh doanh mới và xây dựng giải pháp chuẩn bị cho sự gia nhập và phát triển của giai đoạn tiếp theo.

Danh mục kinh doanh

Xây dựng chiến lược các danh mục đầu tư

Vấn đề

Các khách hàng đang tìm kiếm một kế hoạch, danh mục đầu tư cho một sự phát triển mới, cơ cấu lại hệ thống kinh doanh vv và tạo ra các giá trị mới tại thơì điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Vai trò của Hebronstar

Các khách hàng đang tìm kiếm kế hoạch, danh mục đầu tư cho một sự phát triển mới, cơ cấu lại hệ thống kinh doanh và tạo ra các giá trị mới tại thời điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Phương pháp và hiệu quả

Bằng cách phân thích vị thế cạnh tranh và thu hút thị trường của các doanh nghiệp, chúng tôi tìm kiếm các lĩnh vực nền tảng cốt lõi có thể mang lại tăng trưởng trong tương lai. Chúng tôi thành lập một danh mục đầu tư cho doanh nghiệp thông qua phân tích một lượng lớn các quan hệ có liên quan, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và tái tạo lại một tầm nhìn chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay. Từ đó, khách hàng có thể quyết định tiếp tục hay ngừng các hoạt động kinh doanh hiện có và để thúc đẩy các hoạt động mới.

Quay Vòng

Phương pháp tiếp cận quay vòng của chúng tôi tập trung vào các đòn bẩy quan trọng nhất trong hoạt động chiến lược, tổ chức và tài chính nhằm đảm bảo sự phục hồi toàn diện. Chúng tôi có thể phát triển một kế hoạch hiện có hoặc phát triển một phương án mới phù hợp với hoành cảnh cụ thể của khách hàng. Bằng cách kết hợp các kinh nghiệm chuyên sâu với các công cụ quản lý khủng hoảng đã được chứng minh, kiểm định, chúng tôi mang lại các tác động nhanh và bền vững.

Chiến Lược

Ngày nay, việc thiết lập một tầm nhìn công ty, vốn không chắc chắn và có nhiều thay đổi, đang trở thành một vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết.
Các chiến lược và chiến thuật phải đủ linh hoạt để ứng phó hiệu quả với những thay đổi của môi trường và hoàn cảnh xung quanh doanh nghiệp, nhưng tầm nhìn phải vững vàng.

Hebronstar ☆ Chuyên gia tư vấn giúp ban lãnh đạo cao nhất của các công ty xác định các vấn đề, phát triển và hiện thực hóa các ý tưởng.