QUAY VÒNG

TURNAROUND
Phương pháp tiếp cận quay vòng của chúng tôi tập trung vào các đòn bẩy quan trọng nhất trong hoạt động chiến lược, tổ chức và tài chính nhằm đảm bảo sự phục hồi toàn diện. Chúng tôi có thể phát triển một kế hoạch hiện có hoặc phát triển một phương án mới phù hợp với hoành cảnh cụ thể của khách hàng. Bằng cách kết hợp các kinh nghiệm chuyên sâu với các công cụ quản lý khủng hoảng đã được chứng minh, kiểm định, chúng tôi mang lại các tác động nhanh và bền vững.

Chuẩn đoán các lo lắng tài chính

Công cụ chuẩn đoán mà Hebronstar sở hữu giúp xác định nguồn gốc các lo lắng tài chính, xác định chính xác khu vực cần cải cách và ước tính độ lớn của các thay đổi cần thiết.

Kế hoạch quay vòng

Chúng tôi cung cấp các yếu tố đầu vào cần thiết cho các kế hoạch quay vòng bao gồm phân tích về tổng quan toàn ngành và danh mục đầu tư. Hebronstar sẽ thiết kế và tiến hành kế hoạch giảm thiểu chi phí thông qua hoạt động.

Quản lý quay vòng

Hebronstar phối hợp với các bên có liên quan trong việc tái cấu trúc nhằm đáp ứng các trọng điểm. Chúng tôi luôn theo dõi quá trình, tiến độ và đảm bảo thực hiện nhanh chóng. Bằng việc sử dụng các thử nghiệm trực tiếp, công cụ và kỹ thuật độc quyền cùng mối quan hệ với các nhà chuyên quản lý khủng hoảng toàn cầu, đội ngũ Hebronstar luôn cam kết ổn định kinh doanh của khách hàng cũng như các thành công khác trong tương lai.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.