QUAY VÒNG

TURNAROUND
Phương pháp tiếp cận quay vòng của chúng tôi tập trung vào các đòn bẩy quan trọng nhất trong hoạt động chiến lược, tổ chức và tài chính nhằm đảm bảo sự phục hồi toàn diện. Chúng tôi có thể phát triển một kế hoạch hiện có hoặc phát triển một phương án mới phù hợp với hoành cảnh cụ thể của khách hàng. Bằng cách kết hợp các kinh nghiệm chuyên sâu với các công cụ quản lý khủng hoảng đã được chứng minh, kiểm định, chúng tôi mang lại các tác động nhanh và bền vững.

Chuẩn đoán các lo lắng tài chính

Công cụ chuẩn đoán mà Hebronstar sở hữu giúp xác định nguồn gốc các lo lắng tài chính, xác định chính xác khu vực cần cải cách và ước tính độ lớn của các thay đổi cần thiết.

Kế hoạch quay vòng

Chúng tôi cung cấp các yếu tố đầu vào cần thiết cho các kế hoạch quay vòng bao gồm phân tích về tổng quan toàn ngành và danh mục đầu tư. Hebronstar sẽ thiết kế và tiến hành kế hoạch giảm thiểu chi phí thông qua hoạt động.

Quản lý quay vòng

Hebronstar phối hợp với các bên có liên quan trong việc tái cấu trúc nhằm đáp ứng các trọng điểm. Chúng tôi luôn theo dõi quá trình, tiến độ và đảm bảo thực hiện nhanh chóng. Bằng việc sử dụng các thử nghiệm trực tiếp, công cụ và kỹ thuật độc quyền cùng mối quan hệ với các nhà chuyên quản lý khủng hoảng toàn cầu, đội ngũ Hebronstar luôn cam kết ổn định kinh doanh của khách hàng cũng như các thành công khác trong tương lai.

Tính Bền Vững

Chúng tôi có một đội ngũ các chuyên gia nòng cốt giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/24. Kiến thức chuyên ngành của chúng tôi có thể so sánh ngang tầm với ở các trường đại học uy tín trên thế giới và chúng tôi vẫn đang không ngừng học hỏi thông qua việc cung cấp trợ giúp đến khách hàng trên toàn thế giới.

Trưởng Hợp Cam Kết

Green Growth (Kế hoạch chiến lược dành cho tăng trưởng xanh và bảo mật cơ chế CDM)
Organization Redesign (Tái thiết kế cơ cấu tổ chức dài hạn và Thiết lập hệ thống quản lý)
Financial Management (Xây dựng dự án cho hệ thống quản lý tài chính)
Organization Capability (Xây dựng dự án đẩy mạnh năng lực tổ chức)
New Growth Engine (Dự án phát triển tăng trưởng cơ)
Business Portfolio (Xây dựng chiến lược các danh mục đầu tư)