HOẠT ĐỘNG

OPERATION
Sự cạnh tranh khốc liệt giữa những ngành công nghiệp đang lớn dần trên toàn thế giới. Vì vậy, để đạt được thành công các doanh nghiệp phải cắt bớt những phần thừa để tăng trưởng và phát triển hiệu quả hơn.

Hiệu quả chi phí và tối ưu hóa tài sản

Cách tiếp cận của chúng tôi là tìm kiếm và thực hiện các cơ hội nhằm cải thiện dòng tiền. Chúng tôi giúp các công ty giải phóng tiền từ bảng cân đối, cắt giảm chi phí từ hoạt động và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

Sản xuất

Hebronstar giúp các công ty xây dựng mạng lưới sản xuất tinh gọn, linh hoạt, có thể thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi nhu cầu của thị trường. Chúng tôi tập trung vào việc giảm chi phí, tăng năng lực bằng cách nâng cao hiệu quả và giúp các công ty tìm kiếm, tận dụng khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Hoạt động dịch vụ

Chúng tôi giúp các công ty xác định đối tượng khách hàng tương ứng với hành vi như tiêu hao, tuyên truyền vận động, chi tiêu vượt mức và sau đó tập trung cải tiến những điểm quan trọng.

Quản lý chuỗi cung ứng

Chúng tôi thiết kế lại chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp để tối ưu hóa sự linh hoạt và đạt được các lợi thế chiến lược bằng khả năng cung cấp sản phẩm đúng cách, đúng thời điểm và phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.