CHIẾN LƯỢC

STRATEGY

Ngày nay, việc thiết lập một tầm nhìn công ty, vốn không chắc chắn và có nhiều thay đổi, đang trở thành một vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết.
Các chiến lược và chiến thuật phải đủ linh hoạt để ứng phó hiệu quả với những thay đổi của môi trường và hoàn cảnh xung quanh doanh nghiệp, nhưng tầm nhìn phải vững vàng.

Hebronstar ☆ Chuyên gia tư vấn giúp ban lãnh đạo cao nhất của các công ty xác định các vấn đề, phát triển và hiện thực hóa các ý tưởng.
Trong quá trình này, các nhà tư vấn hiểu thị trường, xu hướng, bối cảnh cạnh tranh, khách hàng và tổ chức doanh nghiệp từ một góc độ toàn diện, và dựa trên đó, thiết lập các định hướng chiến lược trong tương lai và phát triển các nhiệm vụ chiến lược.
Khi làm như vậy, doanh nghiệp của bạn sẽ tìm ra các kế hoạch và phương pháp tiếp cận có thể thực hiện thành công.

Corporate Vision & Strategy

Đó là một quá trình phát triển tầm nhìn cho khách hàng trong 10 năm kể từ bây giờ, xem xét những thay đổi của thị trường bên ngoài và vị thế cạnh tranh trên thị trường, đồng thời phát triển các chiến thuật và sáng kiến khác nhau để đạt được nó.

Globalization Strategy

Chúng tôi hỗ trợ các chiến lược để các công ty thâm nhập thị trường nước ngoài và phát triển. Chúng tôi hỗ trợ thực hiện kinh doanh thành công ở thị trường nước ngoài, chẳng hạn như nghiên cứu nhu cầu của khách hàng trên thị trường nước ngoài, nghiên cứu chuỗi cung ứng, nghiên cứu cạnh tranh và mua lại kênh bán hàng.

Enterprise Management Strategy

Chúng tôi trình bày một kế hoạch nhằm hiện thực hóa cấu trúc tối ưu và cơ chế hiệu quả để tạo ra sức mạnh tổng hợp ở cấp nhóm và cấp công ty.

Corporate Vision

Corporate Vision Strategy

Phân bổ vốn, cấu trúc tài sản, hoạt động kinh doanh và nghiên cứu chiến lược đều rất quan trọng đối với sự thành công của chiến lược tài sản của một công ty.

Trưởng Hợp Cam Kết

  • Green Growth (Kế hoạch chiến lược dành cho tăng trưởng xanh và bảo mật cơ chế CDM)
  • Organization Redesign (Tái thiết kế cơ cấu tổ chức dài hạn và Thiết lập hệ thống quản lý)
  • Financial Management (Xây dựng dự án cho hệ thống quản lý tài chính)
  • Organization Capability (Xây dựng dự án đẩy mạnh năng lực tổ chức)
  • New Growth Engine (Dự án phát triển tăng trưởng cơ)
  • Business Portfolio (Xây dựng chiến lược các danh mục đầu tư)

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được xử lý theo quan điểm chiến lược. Tuy nhiên, tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công