[php snippet=1]

CHIẾN LƯỢC

STRATEGY

Việc lựa chọn một tầm nhìn định hướng cho công ty ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trên thế giới – nơi mà các định hướng hợp tác thiếu chắc chắn đang dần được thay thế. Các kỹ thuật và chiến lược marketing có thể thay đổi, thích ứng theo thời gian nhưng tầm nhìn định hướng của một công ty phải luôn vững vàng. Các chuyên gia tư vấn của Hebronstar luôn hỗ trợ các nhà quản lý trong việc phân tích các vấn đề phổ biến, tạo dựng và thực hiện các ý tưởng mới.

Tầm nhìn doanh nghiệp và chiến lược

Đây là một quá trình mà trong đó các chiến lược và nhiều ý tưởng được phát triển thông qua phân tích kỹ lưỡng từ nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài, có ảnh hưởng đến thị trường và sự thâm nhập mới của các đối thủ cạnh tranh. Công ty đã thiết lập một tầm nhìn định hướng trong vòng 10 năm cho chính mình.

Chiến lược toàn cầu hoá

Chiến lược này hỗ trợ công ty mở rộng và phát triển tại các quốc gia khác. Nghiên cứu về thị trường nước ngoài, nhu cầu khách hàng, chuỗi cung ứng, đối thủ cạnh tranh, các kênh kinh doanh, cũng như nhiều yếu tố khác sẽ được tiến hành, phục vụ cho sự phát triển thành công tại nước ngoài của mỗi công ty.

Chiến lược quản lí doanh nghiệp

Đề xuất cải cách được thực hiện nhằm tạo dựng cho công ty bầu không khí hòa hợp và cơ chế làm việc hiệu quả.

Chiến lược về tầm nhìn doanh nghiệp

Chiến lược và tầm nhìn doanh nghiệp của Hebronstar luôn hướng đến sự hỗ trợ cho tương lai phát triển lớn mạnh của các doanh nghiệp Hàn Quốc thông qua việc áp dụng các chiến lược cụ thể, nổi bật của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc thành công trong quá khứ.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.