Giới thiệu

Sứ mệnh

Our vision

Shaping the future. Together!

Hebronstar là một trong những tập đoàn quản lí tư vấn hàng đầu và có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á trong lĩnh vực tư vấn chiến lược kinh doanh. Chúng tôi hợp tác với khách hàng trên nhiều lĩnh vực và phương diện nhằm khai thác các cơ hội mang giá trị cao, chỉ ra các thách thức còn tồn tại. Với các phương thức tiếp cận và giải pháp phù hợp với từng khách hàng, chúng tôi xin cam kết về việc xây dựng tính cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

7 Giá trị chuyên nghiệp của Hebronstar

Đặc tính
Đặc tính của người tư vấn viên xuất phát từ sự chuyên nghiệp. Thay vì quyền lợi, chúng tôi tập trung vào nhiệm vụ của mình.
Giao điểm
Chúng tôi xử lý mối bận tâm của khách hàng như của chính mình
Hình ảnh
Chúng tôi mong muốn nhận được sự công nhận của khách hàng hơn là được gọi là chuyên gia tư vấn
Ảnh hưởng
Chúng tôi có khả năng tạo ra sức ảnh hưởng và được công nhận từ khách hàng.
Toàn diện
Với góc nhìn sắc bén và đạo đức quản lý, chúng tôi cung cấp các giải pháp thực tiễn để hành động và thay đổi
Gần gũi
Duy trì một mối quan hệ gần gũi, chúng tôi xem khách hàng như gia đình mình
Cạnh tranh
Chúng tôi tiến hành công việc của mình bằng cách tiên phong thay đổi thế giới.
Identity,Image,Intersession,Influence,Integrity,Intimacy,Identity

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.